Madara Nusbauma

RDMV absolvente Madara Nusbauma radījusi kolekciju "TILEIDYLLE".
Par kolekcijas iedvesmas avotu tika izvēlēta Neles Zirnītes grafika oforta tehnikā, ar kuras palīdzību tika noteikta niansētā tonalitāte audumu izvēlē un grafisko izpildījumu,kas tika panākts izšujot flīžu krustiņus uz izstrādātā dizaina,veidojot brīvu grafisku ornamentu.
Iecere izveidot tērpu komplektus,kuri sastāv no vienkāršu konstrukciju apģērbiem dažādos garumos un platumos,viegli kombinējot tos savā starpā valkājot vienu virs otra veidojot slāņus.

Madara Nusbauma - "Tileidylle"